Εννοιολογικός χάρτης Η-Υ - Φωτόδεντρο worksheet

Σύρε και άφησε online worksheet for Γ, Δ, Ε, Στ. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf.

Lightbot

A huge THANK YOU to all the contributors who've helped with translating Lightbot! All translations are provided by Lightbot fans!

Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch

Δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch, ένα βιβλίο για τον προγραμματισμό στο Scratch

expand_less