Εννοιολογικός χάρτης Η-Υ - Φωτόδεντρο worksheet

Σύρε και άφησε online worksheet for Γ, Δ, Ε, Στ. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf.

Ο Υπολογιστής

Όταν λέμε ότι έχω έναν υπολογιστή ή στη τάξη μου σήμερα αποκτήσαμε ένα υπολογιστή ας δούμε τι εννοούμε, από τι αποτελείται. Ξεκινώντας από την κεντρική έννοια Ηλεκτρονικός υπολογιστής προσπαθήστε να συσχετίσετε άμεσα όσα φαίνονται στα πλαίσια και να τα συνδέσετε.

Παιχνίδι - Lightbot

Αρχικά στάδια προγραμματισμού και αλγοριθμικής λογικής.

expand_less