Ο Υπολογιστής

Όταν λέμε ότι έχω έναν υπολογιστή ή στη τάξη μου σήμερα αποκτήσαμε ένα υπολογιστή ας δούμε τι εννοούμε, από τι αποτελείται. Ξεκινώντας από την κεντρική έννοια Ηλεκτρονικός υπολογιστής προσπαθήστε να συσχετίσετε άμεσα όσα φαίνονται στα πλαίσια και να τα συνδέσετε.

Computer Parts Puzzle | IT Learning Game

Simple fun computer anatomy. Drag and drop the hardware and complete the computer structure. Fun IT game, suitable for online lessons and interactive classes. Computers learning game. Free online educational game. IT game.

MIT App Inventor | Explore MIT App Inventor

A New Gallery is coming to MIT App Inventor We are planning on deploying a new MIT App Inventor Gallery in the few next weeks. This new version will have a different look and feel from the current gallery, but will offer enhanced functionality.

Ψευδογλώσσα - Η πρώτη ελληνική εφαρμογή εκμάθησης προγραμματισμού για Android

Προσαρμόζεται για εσάς! Η Ψευδογλώσσα είναι σχεδιασμένη με ένα άκρως φιλικό περιβάλλον και μια ειδική προσαρμόσιμη διάταξη προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί με ευχέρεια σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές! Μοναδικό περιεχόμενο! Έχουν υλοποιηθεί και οι 2 εκδόσεις της Γλώσσας Προγραμματισμού που διδάσκεται στο Λύκειο:Γλώσσα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και Ψευδογλώσσα (Αλγόριθμος) Παρέχει μοναδικές δυνατότητες, όπως Καθυστέρηση Εκτέλεσης Εντολών, για να γίνει πιο κατανοητή στον χρήστη η ροή εκτέλεσης του κώδικα.

expand_less