Ο Υπολογιστής

Όταν λέμε ότι έχω έναν υπολογιστή ή στη τάξη μου σήμερα αποκτήσαμε ένα υπολογιστή ας δούμε τι εννοούμε, από τι αποτελείται. Ξεκινώντας από την κεντρική έννοια Ηλεκτρονικός υπολογιστής προσπαθήστε να συσχετίσετε άμεσα όσα φαίνονται στα πλαίσια και να τα συνδέσετε.

Computer Parts Puzzle | IT Learning Game

Simple fun computer anatomy. Drag and drop the hardware and complete the computer structure. Fun IT game, suitable for online lessons and interactive classes. Computers learning game. Free online educational game. IT game.

Lightbot

A huge THANK YOU to all the contributors who've helped with translating Lightbot! All translations are provided by Lightbot fans!

Ένα βιβλίο για τη δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch

Δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch, ένα βιβλίο για τον προγραμματισμό στο Scratch

expand_less